Conversation Between hotyman and Abhorsen

3 Visitor Messages

  1. Die thread over NX Cash
  2. wss? waar is de discussie lol ik wil lezen :P of is het al verwijdert
  3. Lol, ik word wss van moderator afgetrapt omdat ik met die NXSyn in discussie ging.. haha.
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3