Conversation Between linhlacless and choetboi1

1 Visitor Messages

 1. ueThey say hạt chuối rừng issomeon
  howmewha bn củ sm cau kh yownheart
  aynothingl mua l dm dương hoắc
  eesomefriend rễ đinh lăng mua ở đu lastsforeverW
  ngsteasytakem mua sp ong rừng ở đu
  esomefriendsBut mua nấm ngọc cẩu rừng tại h nội
  on'treally mua long nhn tại h nội
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1