Conversation Between Cingal and tranvanngoc

1 Visitor Messages

  1. Hậu quả, Vũ bị chm trng nn bỏ chạy, Nhn đuổi theo chm trng đầu,
    măng xng quang
    dy nối quang
    Module quang
    cổ của nạn nhn. Người dn địa phương pht hiện đ can ngăn, chở cả 2 đi cấp cứu nhưng Vũ đ tử vong, cn Nhn bị thương nặng phải nhập viện điều trị.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1