Taichi Panda Lore Trailer – The Land of Avzar

Taichi Panda reveals its story as the game nears mobile launch.
More Taichi Panda Videos